Wat kan een Mantelzorgmakelaar voor uw bedrijf betekenen?

Bedrijven krijgen in toenemende mate te maken met werknemers die werk en (mantel)zorg combineren.

Wat kan een Mantelzorgmakelaar voor uw bedrijf betekenen?

Wat kan een Mantelzorgmakelaar voor uw bedrijf betekenen?

Inleiding,

Bedrijven krijgen in toenemende mate te maken met werknemers die werk en (mantel)zorg combineren. Deze toename wordt veroorzaakt doordat de overheid arbeidsparticipatie stimuleert. Door bezuinigingen nemen de voorzieningen vanuit de overheid af en daarbij is het overheidsbeleid erop gericht dat mensen langer thuis blijven wonen. Daarnaast zijn families kleiner en wonen verder bij elkaar vandaan dan vroeger. Ook is de gemiddelde leeftijd van de werkzame bevolking toegenomen. Dit betekent dat de kans dat een werknemer mantelzorger is groter wordt. Dit aangezien de meeste mantelzorgers tussen de 45 en 65 jaar oud zijn. Volgens de cijfers van het Centraal Plan Bureau, combineert 1 op de 6 werknemers werk en mantelzorg Het combineren van mantelzorgtaken en betaald werk kan zeer belastend zijn. Naast het verlenen van fysieke zorg aan hun naaste, moet de mantelzorger regelmatig contact opnemen met instanties door middel van tijdrovende telefoontjes. Helaas is het meestal alleen mogelijk om bepaalde regeltaken tijdens kantoortijden te regelen. Deze vallen vaak samen met de werktijden van de werknemer. Pauzes en vakantiedagen worden vaak gebruikt om te regelen en te zorgen in plaats van te ontspannen. Het komt regelmatig voor dat werknemers zich ziek melden, terwijl ze niet ziek zijn, om voor hun naaste te kunnen zorgen. In veel gevallen is de mantelzorger niet bekend bij de werkgever en/of collega’s. Mantelzorgers durven dit niet bespreekbaar te maken omdat ze bang zijn voor hun baan en omdat ze dit een privéaangelegenheid vinden. Dit alles bij elkaar kan leiden tot overbelasting en uitval.

Mantelzorgmakelaar,

Een mantelzorgmakelaar kan, als onafhankelijk dienstverlener, uitkomst bieden door de mantelzorger te ontlasten. Dit kan door tijdrovende regtaken over te nemen. Een mantelzorgmakelaar heeft kennis van wetten, organisaties en instanties op het gebied van welzijn, zorg, inkomen, arbeid en wonen en kan goed de weg vinden in de wirwar van regels. Doordat de mantelzorgmakelaar tijdelijk de regeltaken overneemt, hoeft de mantelzorger zich alleen bezig te houden met de zorgtaken en zijn werk. Het uiteindelijke doel van de mantelzorgmakelaar is ervoor te zorgen dat de mantelzorger de zorg zelfstandig aankan, naast zijn werk en privéleven. De mantelzorgmakelaar kan samen met de mantelzorger een gesprek aangaan met diens werkgever om te bekijken of er vanuit beide partijen mogelijkheden zijn om werk en zorg beter te combineren. Goede passende afspraken tussen een mantelzorger en werkgever kunnen stress en een eventuele burn-out bij de werknemer voorkomen. Voor u als werkgever betekent dit uiteindelijk een verminderd risico op ziekteverzuim. Als mantelzorgmakelaar kunnen we binnen uw organisatie het aantal mantelzorgers inventariseren en kunnen wij in kaart brengen waar de knelpunten liggen in de combinatie van werk en mantelzorg. Daarna kunnen we samen met u een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid opzetten. Een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is voor alle werknemers die in een mantelzorgsituatie terecht komen en heeft als doel uitval van werknemers tegen te gaan. Vooral met de verwachting dat er in de toekomst nog meer mensen zullen zijn die werk combineren met mantelzorgtaken, is het opzetten van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid een goede investering.

Wat is een mantelzorgvriendelijk beleid? Binnen uw organisatie: * Is bekend wat mantelzorg is * Is bekend dat u belang hecht aan een goede werk-privé balans, ook van uw mantelzorgers * Is bekend wat de regelingen en faciliteiten zijn om de combinatie werk en mantelzorg te optimaliseren * Wordt aandacht besteed aan het belang dit bespreekbaar te maken * Zoeken leidinggevende en mantelzorgers samen naar maatwerkoplossingen * Is het thema bespreekbaar met de leidinggevende, in het team/op de afdeling * Zijn de kernwoorden aandacht, begrip, vertrouwen en er voor elkaar zijn van toepassing.

Wat levert mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid op? * Toename productiviteit en kwaliteit * Behoud kennis en ervaring * Meer vitaliteit en betere gezondheid * Meer loyaliteit en betrokkenheid * Aantrekkelijke werkgever voor nieuw personeel * Aantrekkelijke leverancier voor klanten * Onderscheidend vermogen t.o.v. concurrenten * Positief imago

De eerste stap naar een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, stuur mij een email.

Met vriendelijke groet,

Renate Sauerwald Mantelzorgmakelaar Brabant Tel: 06-365 105 22 info@mantelzorgmakelaarbrabant.nl www.mantelzorgmakelaarbrabant.nl

Geplaatst op dinsdag 22 november 2016.

Over Mantelzorgmakelaar Brabant

Dit bericht is geschreven door Mantelzorgmakelaar Brabant. Het bedrijf valt onder zorg en welzijn uit Etten-leur. Trefwoorden van Mantelzorgmakelaar Brabant uit Etten-Leur : zorg voor mantelzorgers, ondersteuning mantelzorg, mantelzorgmakelaar, begeleiding mantelzorg, onafhankelijke mantelzorgmakelaar, mantelzorg makelaar, zorgprofessionals,.

Lees meer over Mantelzorgmakelaar Brabant.