Uitvoering Wmo gaat niet zo goed als gemeenten denken

Een mantelzorgmakelaar kan u helpen bij de aanvraag van hulp bij de WMO.

Uitvoering Wmo gaat niet zo goed als gemeenten denken

Vaak vergoed de zorgverzekeraar de makelaar vanuit het aanvullende pakket. Kijk voor een mantelzorgmakelaar bij u in de buurt op de site van de beroepsvereniging BMZM of op de site van MEZZO.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) concludeert in een brief aan de Tweede Kamer dat gemeenten ‘niet alleen de tVaak vergoed de zorgverzekeraar de makelaar vanuit het aanvullende pakket. Kijk voor een mantelzorgmakelaar bij u in de buurt op de site van de beroepsvereniging BMZM of op de site van MEZZO.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) concludeert in een brief aan de Tweede Kamer dat gemeenten 'niet alleen de transitie van AWBZ naar Wmo zorgvuldig hebben uitgevoerd, maar ook dat zij de uitvoering van de nieuwe Wmo voor zowel oude als nieuwe cliënten steeds beter op orde krijgen'. Maar dit beeld is volgens Alzheimer Nederland en Patiëntenfederatie Nederland veel te positief.

'Gemeenten moeten beter in beeld hebben wat de situatie van inwoners is, en wat zij nodig hebben. Als ze dat weten, kunnen ze beter maatwerk leveren.' - Foto: ANP Uit een eigen onderzoek van de VNG onder ruim 85.000 cliënten met een Wmo-maatwerkvoorziening blijkt dat zij goed weten waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag (73,3 procent), voelen cliënten zich serieus genomen (80,1%) en vinden ze dat ze snel geholpen worden (70 procent). Verder vindt 78,9 procent van de cliënten dat de kwaliteit van ondersteuning goed is en vindt 77,1 procent deze ondersteuning ook passen bij de hulpvraag.

Vertekend beeld

Positieve resultaten dus voor de cliënten die gebruikmaken van de Wmo. Dit is echter wel een vertekend beeld, zo reageren Alzheimer Nederland en Patiëntenfederatie Nederland. Julie Meerveld, manager belangenbehartiging van Alzheimer Nederland: 'Het onderzoek geeft geen volledig beeld van de Wmo. Mantelzorgers en cliënten die voor hulp zijn afgewezen zijn niet meegenomen in dit onderzoek.' Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland: 'Te veel mensen geven aan geen passende oplossingen te krijgen en niet in aanmerking te komen voor de ondersteuning die ze nodig hebben. Gemeenten moeten beter in beeld hebben wat de situatie van inwoners is, en wat zij nodig hebben. Als ze dat weten, kunnen ze beter maatwerk leveren. Dat zal de kwaliteit van leven van mensen rechtstreeks ten goede komen'.

ansitie van AWBZ naar Wmo zorgvuldig hebben uitgevoerd, maar ook dat zij de uitvoering van de nieuwe Wmo voor zowel oude als nieuwe cliënten steeds beter op orde krijgen’. Maar dit beeld is volgens Alzheimer Nederland en Patiëntenfederatie Nederland veel te positief.

'Gemeenten moeten beter in beeld hebben wat de situatie van inwoners is, en wat zij nodig hebben. Als ze dat weten, kunnen ze beter maatwerk leveren.' - Foto: ANP Uit een eigen onderzoek van de VNG onder ruim 85.000 cliënten met een Wmo-maatwerkvoorziening blijkt dat zij goed weten waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag (73,3 procent), voelen cliënten zich serieus genomen (80,1%) en vinden ze dat ze snel geholpen worden (70 procent). Verder vindt 78,9 procent van de cliënten dat de kwaliteit van ondersteuning goed is en vindt 77,1 procent deze ondersteuning ook passen bij de hulpvraag.

Geplaatst op donderdag 9 februari 2017.

Over Mantelzorgmakelaar Brabant

Dit bericht is geschreven door Mantelzorgmakelaar Brabant. Het bedrijf valt onder zorg en welzijn uit Etten-leur. Trefwoorden van Mantelzorgmakelaar Brabant uit Etten-Leur : zorg voor mantelzorgers, ondersteuning mantelzorg, mantelzorgmakelaar, begeleiding mantelzorg, onafhankelijke mantelzorgmakelaar, mantelzorg makelaar, zorgprofessionals,.

Lees meer over Mantelzorgmakelaar Brabant.