Ventileren kun je leren in de strijd tegen corona

Dat goede ventilatie belangrijk is voor je gezondheid is dankzij de coronacrisis nog eens heel duidelijk geworden. Vooral op scholen en kantoren mag het een en andere nog wel veranderen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft daarom een aantal basistips voor ventileren gepubliceerd, want: ventileren kun je leren!Volgens het ministerie zorgt goede ventilatie voor een betere luchtkwaliteit en beperkt het de verspreiding van virusdeeltjes, zoals bijvoorbeeld van het coronavirus. In de handleiding die is gemaakt staan tips voor onder andere gebouweigenaren en -beheerders over hoe je nou goed ventileert. Let op, want sommige mensen willen ventileren en luchten weleens met elkaar verwarren maar er zit zeker een verschil in. Luchten is in een korte tijd, ongeveer een kwartier, zoveel mogelijk extra frisse lucht binnenlaten. Dit kan ook helpen tegen de verspreiding van virusdeeltjes. Ventileren is beter doordat dit de gehele dag wordt gedaan en daardoor de ruimtes altijd frisse lucht hebben.Frisse en schone lucht is namelijk enorm belangrijk voor de gezondheid. In afgesloten ruimtes wordt lucht steeds viezer en vooral als er meer mensen in de ruimtes aanwezig zijn. Door goede ventilatie kan er frisse lucht naar binnen stromen en dat is nog om de luchtkwaliteit goed te houden. Vermoeidheid, hoofdpijn en duizeligheid zijn allemaal klachten die een lagere luchtkwaliteit kan veroorzaken. Ook verspreiden virusdeeltjes zich in ruimtes zonder ventilatie uitermate beter. Het is dan ook altijd nodig om ruimtes continu te voorzien van goede ventilatie. Het ministerie van VWS heeft vijf basistips opgesteld, zodat beheerders hun ge bouwen beter kunnen ventileren. 1. Zet gevelroosters en klepramen open en houd ze schoon. Als een rooster verstopt is met vuil of bladeren komt er minder lucht binnen, het is dus zaak om ze altijd schoon te houden. 2. Zet ramen op een kier. Bij gebouwen die na 1992 gebouwd zijn, is dit niet per se nodig. Gebouwen die voor 1992 gebouwd zijn hebben vaak geen gevelroosters of klepramen, dan is het dus wel nodig om de ramen open te zetten. 3. Zorg voor goed onderhoud en de juiste afstemming mechanische ventilatie. Het systeem moet jaarlijks worden gecheckt en correct worden afgesteld, zodat de frisse lucht op de juiste plek komt. 4. Beperk het aantal mensen in een ruimte.5. Gebruik een CO2-meter als die in de ruimte aanwezig is. CO2 wordt door mensen uitgeademd, het is dus belangrijk om zeker te weten dat het CO2 gehalte niet te hoog is in een ruimte. Een uitgebreide versie van de handleiding is hier te lezen.

Geplaatst op zaterdag 16 oktober 2021.