HuurdersVereniging denkt mee in lastige vraagstukken

ETTEN-LEUR - De sociale woningmarkt staat onder druk. Er is niet alleen een groot tekort aan woningen maar de woningcorporaties staan ook voor andere uitdagingen zoals leefbaarheid en verduurzaming. De HuurdersBelangen vereniging Etten-Leur (HBV) behartigt de belangen van de huurders van Alwel in Etten-Leur. De HBV zet zich in voor betaalbare, duurzame en kwalitatief goede woningen. Waarbij ze samenwerken voor en met de huurders. Maar wie is de HBV en wat doen ze?DOOR KRIJN TEN HOVEWe spreken interim-voorzitter Henk Smits, bestuurslid Kees Joosen en Johan van der Smissen, als ondersteuner zakelijk betrokken bij de HBV. “We zijn een vrijwilligersorganisatie maar doen professioneel werk. Zijn gelijkwaardig gesprekspartner voor Alwel, de gemeente en zijn betrokken bij de prestatieafspraken die elk jaar gesloten worden”, legt Smits uit. “Daarnaast ondersteunen we ook onze leden als ze problemen hebben en niet verder komen. Vaak als wij meekijken kunnen we de juiste personen vinden en snel afge handeld worden”, vult Joosen aan.Tiny HousesDe samenwerking met Alwel en gemeente is goed, “We weten wat er speelt in de sociale woningbouw en trekken samen op om te zorgen voor voldoende goede en betaalbare woningen.” Maar er zijn gezamenlijk wel grote uitdagingen geeft de HBV aan. Joosen: “Er is een groot tekort aan sociale woningbouw. We zien veel nieuwbouw maar daar worden vaak huurwoningen in de vrije sector gebouwd. Het is zaak dat de gemeente bij uitgifte van bouwlocaties en herontwikkelingsplannen voldoende aandacht heeft voor de sociale woningbouw. Daarnaast is er ook grote nood aan tijdelijke woningen voor mensen die met grote spoed een woning nodig hebben. Denk aan mensen die in een scheiding zitten of door het coronavirus hun baan en daardoor hun huis kwijtraken. Wij willen ‘tiny houses’ laten plaatsen waar men kortdurend kan wonen. Die woningen zijn snel te plaatsen maar dan moet er wel een plek aangewezen worden. Hiervoor zoeken we samen met Alwel en de gemeente geschikte locaties.”Lagere verbruikskostenEen ander groot project is de verduurzaming van huurwoningen. De wereld heeft een opdracht om het klimaat te beschermen. Hiertoe moeten woningen duurzamer worden. “Dat is een taak voor de verhuurder en mag geen hogere woonlasten opleveren”, aldus Smits. “Als HBV hebben we bij de fusie een budget gekregen wat we in mogen zetten ten behoeve van de huurders. Met dit budget willen we bij de renovatie van de woningen in plan De Grient een gedeelte inzetten om de woningen te voorzien van zonnepanelen.”TekortenMaar er zijn meer aandachtsvelden bij de HBV. Denk aan de leefbaarheid, betaalbaarheid maar ook de tekorten voor zowel jongeren als senioren. Van der Smissen: “Etten-Leur is uniek op dit moment. In bijna elke wijk is sociale woningbouw gerealiseerd. Mede hierdoor is er overal een sociale cohesie in de maatschappij. Maar dat moet wel zo blijven om Etten-Leur een aantrekkelijke plaats te laten blijven. Aan nieuwe leefbaarheidsactiviteiten wil de HBV samen met wijkmanagers en wijkconsulenten een bijdrage leveren. Daarnaast gaan we pilots ontwikkelen om zorg en wonen meer met elkaar te verbinden.”[n]

Geplaatst op vrijdag 30 april 2021.