Baroniespoor Etten-Leur bestaat uit 30 leden: ‘Elke 14 dagen komen we bij elkaar’

Baroniespoor Etten-Leur is in 1986 in Etten-Leur opgericht door een aantal hobbyisten die allen het spelen met elektrische treinen in de ruimste zin van het woord hoog in het vaandel hadden staan. De club bestaat op dit moment uit ongeveer 30 leden die iedere dinsdag zowel ’s middags als ’s avonds in het clubgebouw aan de Penningweg bij elkaar komen om aan hun gezamenlijke hobby te kunnen werken. Daarnaast komen de leden ook om de 14 dagen op zondag bij elkaar.Bij de oprichting was een van de hoofddoelen: “Het realiseren van een modelspoorbaan in H0, waarop het station van Breda omstreeks 1925 is uitgebeeld met het bijbehorende spoorwegemplacement en de omgeving rondom het station.” Kortweg genoemd: “De Bredabaan”. Deze Bredabaan was te zien op de West-Brabantse modelspoordagen. Uiteraard wordt er ook gezamenlijk aan andere banen en in andere schaalgroottes gebouwd. Daarnaast wordt er ook veel ervaring uitgewisseld als het gaat over technische zaken bij de eigen privé modelbaan. Binnen deze vereniging, zijn specialisten met betrekking tot microprocessoren, model woningen bouwen en logistieke zaken, maar ook specialisten die diorama’s bouwen. Hans Honcoop onderkent dat het probleem van de meeste modelspoorverenigingen ligt in het feit dat de leden allemaal al wat ouder zijn. Het leuke van deze West-Brabantse modelspoordagen is gelegen in het feit dat veel kinderen zelf in aanraking kunnen komen met deze leuke en mooie hobby[

Geplaatst op woensdag 6 oktober 2021.