BuurtzorgT wil familieleden als toezichthouder

BuurtzorgT werkt met familieorganisatie Ypsilon aan een nieuwe vorm van toezicht. Tot nu toe is het ongebruikelijk dat patiënten en hun naasten een positie hebben in het toezicht van ggz-instellingen. Nico Moleman van BuurtzorgT en Jan Zandijk van Ypsilon willen daar verandering in brengen.

BuurtzorgT wil familieleden als toezichthouder

BuurtzorgT wil familieleden als toezichthouder BuurtzorgT werkt met familieorganisatie Ypsilon aan een nieuwe vorm van toezicht. Tot nu toe is het ongebruikelijk dat patiënten en hun naasten een positie hebben in het toezicht van ggz-instellingen. Nico Moleman van BuurtzorgT en Jan Zandijk van Ypsilon willen daar verandering in brengen.

BuurtzorgT is de ggz-instelling die volgens de Buurtzorgformule met kleine, zelfsturende teams wijkgerichte zorg aanbiedt. Bestuurder Nico Moleman zoekt naar een manier om patiënten en hun naasten, zoals familie en andere steungroepen, een sterkere positie te geven in de organisatie. ‘In allerlei zorgwetten is momenteel geregeld dat er cliëntenraden en familieraden moeten zijn. Maar feitelijk komen deze organen vaak pas aan bod als de grote beslissingen al genomen zijn door bestuurders en toezichthouders. Wij willen van traditionele medezeggenschap naar échte invloed van mensen die ervaringsdeskundig zijn. Dat kan wat ons betreft door naasten een vaste plek te geven in raden van toezicht en raden van commissarissen.’

Weg vrij Moleman heeft aan Ypsilon, familieorganisatie in de ggz voor naasten van mensen met een verhoogde gevoeligheid voor psychose, gevraagd werk te maken van deze ‘raad van commissarissen nieuwe stijl’. Ypsilon-voorzitter Jan Zandijk is als kwartiermaker aan de slag gegaan om te komen tot een raad van commissarissen die professioneel toezicht houdt op het werk van de bestuurder en de inhoudelijke medewerkers. Inbreng van directe naasten en mogelijk ook van patiënten zou moeten worden geborgd. Hij zegt: ‘Ik vind het bijzonder dat een ggz-instelling deze vraag aan ons gesteld heeft, maar het sluit naadloos aan op de wens om meer vraaggestuurd te gaan werken. BuurtzorgT loopt daarin voorop, maar ik verwacht dat meer ggz-instellingen de weg gaan vrijmaken voor toetreding van directe naasten van patiënten én patiënten tot het hoogste orgaan. Dat gaat verder dan dat je hun vraagt toe te treden tot een cliëntenraad, een familieraad of iets dergelijks. Daarin stuur je ook, maar hier kun je meesturen in het beleid op het hoogste niveau. Hier gaan wij samen met BuurtzorgT aan werken.’

Jos de Blok Zandijk heeft volgende week ontmoetingen met Jos de Blok en Moleman om zijn plannen te presenteren. Hij heeft ook contact met het Landelijk Platform GGz om te kijken of de plannen breder uitgezet kunnen worden in de sector. ‘We denken bijvoorbeeld aan trainingsmiddagen om naasten die willen toetreden goed uit te rusten voor de taak als commissaris. Want toezichthouders zijn eindverantwoordelijk voor bestuurders. Alles moet voorgelegd worden aan de raad. Het beleidsplan inclusief de visie op goede zorg, de meerjarenbegroting, de jaarrekening, het jaarplan, de exploitatiebegroting, de taak- en functieomschrijving van de bestuurder en zo verder. Een zware taak maar wel een om als ervaringsdeskundige de kwaliteit van zorg stevig op de agenda te houden.

Geplaatst op vrijdag 11 november 2016.

Over Mantelzorgmakelaar Brabant

Dit bericht is geschreven door Mantelzorgmakelaar Brabant. Het bedrijf valt onder zorg en welzijn uit Etten-leur. Trefwoorden van Mantelzorgmakelaar Brabant uit Etten-Leur : zorg voor mantelzorgers, ondersteuning mantelzorg, mantelzorgmakelaar, begeleiding mantelzorg, onafhankelijke mantelzorgmakelaar, mantelzorg makelaar, zorgprofessionals,.

Lees meer over Mantelzorgmakelaar Brabant.